Download và setup driver máy in Epson WorkForce WF-3520DWF

Cách tải phần mềm cấu hình máy in Epson WorkForce WF-3520DWF và cấu hình phần mềm driver máy in Epson WorkForce WF-3520DWF cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson WorkForce WF-3520DWF là phần mềm dùng để setup máy in Epson WorkForce WF-3520DWF khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm driver cấu hình máy in Epson WorkForce WF-3520DWF

Bạn sẽ phải cài đặt phần mềm máy in Epson WorkForce WF-3520DWF khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver cài đặt máy in Epson WorkForce WF-3520DWF, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm cấu hình máy in Epson WorkForce WF-3520DWF thì bạn cần lấy xuống và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm cài đặt máy in Epson WorkForce WF-3520DWF

Nếu như chúng ta không cài phần mềm setup máy in Epson WorkForce WF-3520DWF lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson WorkForce WF-3520DWF của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là tải driver cấu hình máy in Epson WorkForce WF-3520DWF sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson WorkForce WF-3520DWF có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver setup máy in Epson WorkForce WF-3520DWF là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson WorkForce WF-3520DWF, driver setup máy in Epson WorkForce WF-3520DWF sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson WorkForce WF-3520DWF, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson WorkForce WF-3520DWF và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver cấu hình máy in.

– Thiếu driver máy in Epson WorkForce WF-3520DWF hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson WorkForce WF-3520DWF không thể in ấn được.

Tải Driver Epson WorkForce WF-3520DWF về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson WorkForce WF-3520DWF hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson WorkForce WF-3520DWF hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson WorkForce WF-3520DWF cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson WorkForce WF-3520DWF cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson WorkForce WF-3520DWF hỗ trợ Windows 10

Driver Epson WorkForce WF-3520DWF hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson WorkForce WF-3520DWF tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang cách lấy phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson WorkForce WF-3520DWF.

Hướng dẫn cấu hình phần mềm setup máy in Epson WorkForce WF-3520DWF

– Với hệ điều hành Windows sau khi lấy về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa cách lấy, mở chương trình tự động cài phần mềm driver máy in Epson WorkForce WF-3520DWF lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy xuống về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm phần mềm máy in Epson WorkForce WF-3520DWF vào folder Application để cài phần mềm phần mềm máy in Epson WorkForce WF-3520DWF như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.