Download và setup phần mềm máy in Epson EMP-7200

Nếu bạn đang muốn tải về driver cấu hình máy in Epson EMP-7200, bài viết này chúng tôi chia sẻ cách tải phần mềm setup máy in Epson EMP-7200 và cài đặt phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-7200 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson EMP-7200 là phần mềm dùng để setup máy in Epson EMP-7200 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm driver máy in Epson EMP-7200

Bạn sẽ cần cài đặt driver máy in Epson EMP-7200 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver setup máy in Epson EMP-7200, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver cấu hình máy in Epson EMP-7200 thì chúng ta cần tải về và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson EMP-7200

Nếu như chúng ta không cài driver cấu hình máy in Epson EMP-7200 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson EMP-7200 của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là tải về phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-7200 sau đó tiến hành setup.

Driver Epson EMP-7200 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm setup máy in Epson EMP-7200 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson EMP-7200, phần mềm setup máy in Epson EMP-7200 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson EMP-7200, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson EMP-7200 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver cấu hình máy in.

– Thiếu phần mềm cấu hình máy in Epson EMP-7200 hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson EMP-7200 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson EMP-7200 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson EMP-7200 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson EMP-7200 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson EMP-7200 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson EMP-7200 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson EMP-7200 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson EMP-7200 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson EMP-7200 tại đây

Lưu ý: Nếu link trên bị lỗi, chúng ta có thể vào trang https://www.epson.com.vn/Support/Printers/sh/s1 để tìm và download tại trang chủ Epson.com.vn

* Bạn sẽ được chuyển tới trang cách tải driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson EMP-7200.

Hướng dẫn setup phần mềm cài đặt máy in Epson EMP-7200

– Đối với Windows sau khi lấy về về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa lấy về, mở chương trình tự động cài driver cấu hình máy in Epson EMP-7200 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver cài đặt máy in Epson EMP-7200 vào folder Application để cài phần mềm cấu hình máy in Epson EMP-7200 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.