Tải về và setup driver máy in Epson EMP-TW100

Cách tải driver cài đặt máy in Epson EMP-TW100 và cài đặt driver máy in Epson EMP-TW100 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson EMP-TW100 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson EMP-TW100 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm driver cấu hình máy in Epson EMP-TW100

Bạn sẽ phải cài đặt phần mềm máy in Epson EMP-TW100 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver máy in Epson EMP-TW100, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm cài đặt máy in Epson EMP-TW100 thì chúng ta cần lấy xuống và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver máy in Epson EMP-TW100

Nếu như chúng ta không cài driver setup máy in Epson EMP-TW100 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson EMP-TW100 của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là cách lấy driver setup máy in Epson EMP-TW100 sau đó tiến hành cấu hình.

Driver Epson EMP-TW100 có chức năng gì?

– Phần mềm driver setup máy in Epson EMP-TW100 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson EMP-TW100, phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-TW100 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson EMP-TW100, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson EMP-TW100 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm cài đặt máy in.

– Thiếu phần mềm setup máy in Epson EMP-TW100 hoặc driver cài đặt máy in bị lỗi thì máy in Epson EMP-TW100 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson EMP-TW100 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson EMP-TW100 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson EMP-TW100 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson EMP-TW100 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson EMP-TW100 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson EMP-TW100 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson EMP-TW100 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson EMP-TW100 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang cách tải phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson EMP-TW100.

Hướng dẫn cấu hình driver máy in Epson EMP-TW100

– Đối với Windows sau khi lấy về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa cách lấy, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson EMP-TW100 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi cách tải về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm setup máy in Epson EMP-TW100 vào folder Application để cài driver setup máy in Epson EMP-TW100 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.