Download và setup phần mềm máy in Epson Stylus COLOR 580

Cách tải phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus COLOR 580 và cài đặt phần mềm setup máy in Epson Stylus COLOR 580 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson Stylus COLOR 580 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson Stylus COLOR 580 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm driver cấu hình máy in Epson Stylus COLOR 580

Bạn sẽ phải cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus COLOR 580 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm driver máy in Epson Stylus COLOR 580, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver cấu hình máy in Epson Stylus COLOR 580 thì chúng ta cần cách lấy và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus COLOR 580

Nếu như bạn không cài phần mềm driver máy in Epson Stylus COLOR 580 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus COLOR 580 của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy driver máy in Epson Stylus COLOR 580 sau đó tiến hành cài đặt.

Driver Epson Stylus COLOR 580 có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus COLOR 580 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus COLOR 580, driver máy in Epson Stylus COLOR 580 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus COLOR 580, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus COLOR 580 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu phần mềm driver máy in Epson Stylus COLOR 580 hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus COLOR 580 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus COLOR 580 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus COLOR 580 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus COLOR 580 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus COLOR 580 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus COLOR 580 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus COLOR 580 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus COLOR 580 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus COLOR 580 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus COLOR 580.

Hướng dẫn cài đặt driver máy in Epson Stylus COLOR 580

– Đối với hệ điều hành Windows sau khi tải về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa download, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson Stylus COLOR 580 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver cài đặt máy in Epson Stylus COLOR 580 vào folder Application để cài phần mềm setup máy in Epson Stylus COLOR 580 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.