Download và setup phần mềm máy in Epson Stylus DX8450

Cách tải phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus DX8450 và cài đặt driver máy in Epson Stylus DX8450 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson Stylus DX8450 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson Stylus DX8450 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm phần mềm setup máy in Epson Stylus DX8450

Bạn sẽ cần cài driver máy in Epson Stylus DX8450 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus DX8450, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus DX8450 thì chúng ta cần lấy xuống và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson Stylus DX8450

Nếu như bạn không cài driver máy in Epson Stylus DX8450 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus DX8450 của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy xuống phần mềm driver máy in Epson Stylus DX8450 sau đó tiến hành setup.

Driver Epson Stylus DX8450 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm driver máy in Epson Stylus DX8450 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus DX8450, phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus DX8450 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus DX8450, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus DX8450 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver cài đặt máy in.

– Thiếu phần mềm setup máy in Epson Stylus DX8450 hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus DX8450 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus DX8450 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus DX8450 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus DX8450 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus DX8450 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus DX8450 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus DX8450 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus DX8450 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus DX8450 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang cách tải driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus DX8450.

Cách cấu hình driver cài đặt máy in Epson Stylus DX8450

– Với Windows sau khi cách tải về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa tải xuống, mở chương trình tự động cài phần mềm setup máy in Epson Stylus DX8450 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi download về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson Stylus DX8450 vào folder Application để cài phần mềm driver máy in Epson Stylus DX8450 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.