Download và setup phần mềm máy in Epson WorkForce WF-2530

Cách tải driver setup máy in Epson WorkForce WF-2530 và cài đặt driver máy in Epson WorkForce WF-2530 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson WorkForce WF-2530 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson WorkForce WF-2530 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm phần mềm cấu hình máy in Epson WorkForce WF-2530

Bạn sẽ phải cài đặt driver máy in Epson WorkForce WF-2530 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm cài đặt máy in Epson WorkForce WF-2530, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm driver máy in Epson WorkForce WF-2530 thì chúng ta cần tải xuống và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm setup máy in Epson WorkForce WF-2530

Nếu như chúng ta không cài driver cài đặt máy in Epson WorkForce WF-2530 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson WorkForce WF-2530 của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là cách tải driver máy in Epson WorkForce WF-2530 sau đó tiến hành cấu hình.

Driver Epson WorkForce WF-2530 có chức năng gì?

– Phần mềm driver máy in Epson WorkForce WF-2530 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson WorkForce WF-2530, phần mềm setup máy in Epson WorkForce WF-2530 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson WorkForce WF-2530, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson WorkForce WF-2530 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu driver máy in Epson WorkForce WF-2530 hoặc driver setup máy in bị lỗi thì máy in Epson WorkForce WF-2530 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson WorkForce WF-2530 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson WorkForce WF-2530 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson WorkForce WF-2530 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson WorkForce WF-2530 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson WorkForce WF-2530 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson WorkForce WF-2530 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson WorkForce WF-2530 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson WorkForce WF-2530 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải về phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson WorkForce WF-2530.

Cách cấu hình driver máy in Epson WorkForce WF-2530

– Đối với Windows sau khi lấy xuống về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa cách lấy, mở chương trình tự động cài driver cài đặt máy in Epson WorkForce WF-2530 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi cách tải về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm setup máy in Epson WorkForce WF-2530 vào folder Application để cài phần mềm setup máy in Epson WorkForce WF-2530 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.