Tải và cài đặt driver máy in Epson Stylus Photo 935

Cách tải phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo 935 và cài đặt phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo 935 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson Stylus Photo 935 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson Stylus Photo 935 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm driver setup máy in Epson Stylus Photo 935

Bạn sẽ cần cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus Photo 935 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo 935, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Photo 935 thì bạn cần tải về và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson Stylus Photo 935

Nếu như bạn không cài phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo 935 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Photo 935 của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là tải về phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo 935 sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson Stylus Photo 935 có chức năng gì?

– Phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo 935 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo 935, driver setup máy in Epson Stylus Photo 935 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Photo 935, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo 935 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver cấu hình máy in.

– Thiếu phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Photo 935 hoặc phần mềm phần mềm máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Photo 935 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Photo 935 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus Photo 935 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Photo 935 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Photo 935 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus Photo 935 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus Photo 935 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus Photo 935 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Photo 935 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang cách tải driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Photo 935.

Cách cài đặt phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo 935

– Với Windows OS sau khi lấy xuống về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa tải, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson Stylus Photo 935 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi cách lấy về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver cấu hình máy in Epson Stylus Photo 935 vào folder Application để cài driver cấu hình máy in Epson Stylus Photo 935 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.