Tải và cài đặt driver máy in Epson Stylus Photo PX830

Cách tải phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo PX830 và cài đặt phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo PX830 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson Stylus Photo PX830 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson Stylus Photo PX830 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo PX830

Bạn sẽ phải cài đặt driver máy in Epson Stylus Photo PX830 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver máy in Epson Stylus Photo PX830, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson Stylus Photo PX830 thì chúng ta cần tải và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson Stylus Photo PX830

Nếu như chúng ta không cài phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo PX830 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Photo PX830 của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là download driver cấu hình máy in Epson Stylus Photo PX830 sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson Stylus Photo PX830 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo PX830 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo PX830, driver cài đặt máy in Epson Stylus Photo PX830 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Photo PX830, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo PX830 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm cài đặt máy in.

– Thiếu driver máy in Epson Stylus Photo PX830 hoặc phần mềm phần mềm máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Photo PX830 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Photo PX830 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus Photo PX830 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Photo PX830 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Photo PX830 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus Photo PX830 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus Photo PX830 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus Photo PX830 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Photo PX830 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Photo PX830.

Hướng dẫn cấu hình driver máy in Epson Stylus Photo PX830

– Đối với hệ điều hành Windows sau khi download về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa cách lấy, mở chương trình tự động cài phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo PX830 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải xuống về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson Stylus Photo PX830 vào folder Application để cài phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo PX830 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.