Tải và cài đặt driver máy in Epson Stylus Photo R2400

Cách tải driver máy in Epson Stylus Photo R2400 và cài đặt phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Photo R2400 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Stylus Photo R2400 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson Stylus Photo R2400 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo R2400

Bạn sẽ cần cài driver máy in Epson Stylus Photo R2400 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver máy in Epson Stylus Photo R2400, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo R2400 thì bạn cần tải và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Photo R2400

Nếu như bạn không cài phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo R2400 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Photo R2400 của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là download driver máy in Epson Stylus Photo R2400 sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson Stylus Photo R2400 có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo R2400 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo R2400, phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo R2400 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Photo R2400, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo R2400 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm setup máy in.

– Thiếu phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo R2400 hoặc phần mềm driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Photo R2400 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Photo R2400 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus Photo R2400 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Photo R2400 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Photo R2400 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus Photo R2400 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus Photo R2400 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus Photo R2400 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Photo R2400 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải xuống driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Photo R2400.

Cách cấu hình phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo R2400

– Với hệ điều hành Windows sau khi tải về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa cách lấy, mở chương trình tự động cài driver cài đặt máy in Epson Stylus Photo R2400 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Photo R2400 vào folder Application để cài phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo R2400 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.