Tải và cài đặt driver máy in Epson Stylus Photo RX500

Cách tải driver máy in Epson Stylus Photo RX500 và cấu hình phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo RX500 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Stylus Photo RX500 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson Stylus Photo RX500 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm driver setup máy in Epson Stylus Photo RX500

Bạn sẽ cần cài driver máy in Epson Stylus Photo RX500 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Photo RX500, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver setup máy in Epson Stylus Photo RX500 thì bạn cần lấy và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson Stylus Photo RX500

Nếu như chúng ta không cài phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo RX500 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Photo RX500 của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là cách lấy phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo RX500 sau đó tiến hành setup.

Driver Epson Stylus Photo RX500 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver cài đặt máy in Epson Stylus Photo RX500 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo RX500, phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Photo RX500 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Photo RX500, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo RX500 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm cài đặt máy in.

– Thiếu phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo RX500 hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Photo RX500 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Photo RX500 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus Photo RX500 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Photo RX500 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Photo RX500 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus Photo RX500 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus Photo RX500 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus Photo RX500 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Photo RX500 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Photo RX500.

Cách cấu hình driver cài đặt máy in Epson Stylus Photo RX500

– Đối với Windows OS sau khi cách tải về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa download, mở chương trình tự động cài driver cài đặt máy in Epson Stylus Photo RX500 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy xuống về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver cấu hình máy in Epson Stylus Photo RX500 vào folder Application để cài driver cấu hình máy in Epson Stylus Photo RX500 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.