Tải và cài đặt driver máy in Epson Stylus Pro 10000

Cách tải phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 10000 và cấu hình phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Pro 10000 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson Stylus Pro 10000 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson Stylus Pro 10000 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm phần mềm setup máy in Epson Stylus Pro 10000

Bạn sẽ cần cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus Pro 10000 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 10000, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Pro 10000 thì bạn cần tải xuống và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson Stylus Pro 10000

Nếu như chúng ta không cài driver máy in Epson Stylus Pro 10000 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Pro 10000 của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy driver cấu hình máy in Epson Stylus Pro 10000 sau đó tiến hành cấu hình.

Driver Epson Stylus Pro 10000 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Pro 10000 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Pro 10000, phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Pro 10000 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Pro 10000, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Pro 10000 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm driver máy in.

– Thiếu driver máy in Epson Stylus Pro 10000 hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Pro 10000 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Pro 10000 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus Pro 10000 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Pro 10000 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Pro 10000 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus Pro 10000 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus Pro 10000 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus Pro 10000 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Pro 10000 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Pro 10000.

Cách cài đặt phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Pro 10000

– Với Windows sau khi cách lấy về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa lấy về, mở chương trình tự động cài phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Pro 10000 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver setup máy in Epson Stylus Pro 10000 vào folder Application để cài phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Pro 10000 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.