Tải và cài đặt phần mềm máy in Epson AcuLaser CX11N

Cách tải phần mềm cấu hình máy in Epson AcuLaser CX11N và cài đặt phần mềm setup máy in Epson AcuLaser CX11N cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson AcuLaser CX11N là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson AcuLaser CX11N khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm driver setup máy in Epson AcuLaser CX11N

Bạn sẽ phải cài driver máy in Epson AcuLaser CX11N khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver cấu hình máy in Epson AcuLaser CX11N, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm cấu hình máy in Epson AcuLaser CX11N thì chúng ta cần lấy và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson AcuLaser CX11N

Nếu như chúng ta không cài phần mềm driver máy in Epson AcuLaser CX11N lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson AcuLaser CX11N của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là tải về driver máy in Epson AcuLaser CX11N sau đó tiến hành setup.

Driver Epson AcuLaser CX11N có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm driver máy in Epson AcuLaser CX11N là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson AcuLaser CX11N, phần mềm driver máy in Epson AcuLaser CX11N sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson AcuLaser CX11N, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson AcuLaser CX11N và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver cấu hình máy in.

– Thiếu driver cài đặt máy in Epson AcuLaser CX11N hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson AcuLaser CX11N không thể in ấn được.

Tải Driver Epson AcuLaser CX11N về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson AcuLaser CX11N hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson AcuLaser CX11N hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson AcuLaser CX11N cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson AcuLaser CX11N cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson AcuLaser CX11N hỗ trợ Windows 10

Driver Epson AcuLaser CX11N hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson AcuLaser CX11N tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy về driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson AcuLaser CX11N.

Cách cài đặt phần mềm phần mềm máy in Epson AcuLaser CX11N

– Với hệ điều hành Windows sau khi tải xuống về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa tải, mở chương trình tự động cài driver cài đặt máy in Epson AcuLaser CX11N lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson AcuLaser CX11N vào folder Application để cài phần mềm phần mềm máy in Epson AcuLaser CX11N như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.