Tải và cài đặt phần mềm máy in Epson Expression Home XP-103

Cách tải driver setup máy in Epson Expression Home XP-103 và setup phần mềm cài đặt máy in Epson Expression Home XP-103 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Expression Home XP-103 là phần mềm dùng để setup máy in Epson Expression Home XP-103 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm driver máy in Epson Expression Home XP-103

Bạn sẽ phải cài driver máy in Epson Expression Home XP-103 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm driver máy in Epson Expression Home XP-103, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm driver máy in Epson Expression Home XP-103 thì chúng ta cần cách lấy và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson Expression Home XP-103

Nếu như bạn không cài driver máy in Epson Expression Home XP-103 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Expression Home XP-103 của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là tải về driver cấu hình máy in Epson Expression Home XP-103 sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson Expression Home XP-103 có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm driver máy in Epson Expression Home XP-103 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Expression Home XP-103, driver cấu hình máy in Epson Expression Home XP-103 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Expression Home XP-103, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Expression Home XP-103 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm phần mềm máy in.

– Thiếu phần mềm setup máy in Epson Expression Home XP-103 hoặc phần mềm driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Expression Home XP-103 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Expression Home XP-103 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Expression Home XP-103 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Expression Home XP-103 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Expression Home XP-103 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Expression Home XP-103 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Expression Home XP-103 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Expression Home XP-103 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Expression Home XP-103 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy về driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Expression Home XP-103.

Hướng dẫn setup driver cấu hình máy in Epson Expression Home XP-103

– Với Windows sau khi tải xuống về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa cách lấy, mở chương trình tự động cài phần mềm cài đặt máy in Epson Expression Home XP-103 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm cài đặt máy in Epson Expression Home XP-103 vào folder Application để cài driver máy in Epson Expression Home XP-103 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.