Tải và cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus Photo R3000

Cách tải phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Photo R3000 và setup phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Photo R3000 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson Stylus Photo R3000 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson Stylus Photo R3000 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo R3000

Bạn sẽ phải cài đặt driver máy in Epson Stylus Photo R3000 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo R3000, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo R3000 thì chúng ta cần lấy và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson Stylus Photo R3000

Nếu như bạn không cài driver máy in Epson Stylus Photo R3000 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Photo R3000 của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy về phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo R3000 sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson Stylus Photo R3000 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo R3000 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo R3000, phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo R3000 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Photo R3000, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo R3000 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm cài đặt máy in.

– Thiếu phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Photo R3000 hoặc phần mềm driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Photo R3000 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Photo R3000 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus Photo R3000 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Photo R3000 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Photo R3000 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus Photo R3000 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus Photo R3000 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus Photo R3000 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Photo R3000 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải về driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Photo R3000.

Cách cài đặt driver cấu hình máy in Epson Stylus Photo R3000

– Với Windows OS sau khi tải về về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa tải về, mở chương trình tự động cài phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo R3000 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy xuống về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson Stylus Photo R3000 vào folder Application để cài phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo R3000 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.