Tải và cấu hình driver máy in Epson Stylus 300

Cách tải phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus 300 và cấu hình phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus 300 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson Stylus 300 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson Stylus 300 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm phần mềm setup máy in Epson Stylus 300

Bạn sẽ phải cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus 300 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver máy in Epson Stylus 300, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm setup máy in Epson Stylus 300 thì chúng ta cần lấy về và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson Stylus 300

Nếu như chúng ta không cài phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus 300 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus 300 của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là tải về driver máy in Epson Stylus 300 sau đó tiến hành cài đặt.

Driver Epson Stylus 300 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver setup máy in Epson Stylus 300 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus 300, driver cài đặt máy in Epson Stylus 300 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus 300, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus 300 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver setup máy in.

– Thiếu driver máy in Epson Stylus 300 hoặc phần mềm phần mềm máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus 300 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus 300 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus 300 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus 300 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus 300 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus 300 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus 300 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus 300 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus 300 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy về phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus 300.

Hướng dẫn cấu hình driver cài đặt máy in Epson Stylus 300

– Đối với Windows sau khi tải về về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa tải xuống, mở chương trình tự động cài driver cấu hình máy in Epson Stylus 300 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus 300 vào folder Application để cài driver cấu hình máy in Epson Stylus 300 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.