Tải và cấu hình driver máy in Epson Stylus Pro 3880 Graphic Arts Edition

Cách tải phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 3880 Graphic Arts Edition và cài đặt phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 3880 Graphic Arts Edition cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson Stylus Pro 3880 Graphic Arts Edition là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson Stylus Pro 3880 Graphic Arts Edition khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm driver cài đặt máy in Epson Stylus Pro 3880 Graphic Arts Edition

Bạn sẽ cần cài phần mềm máy in Epson Stylus Pro 3880 Graphic Arts Edition khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver máy in Epson Stylus Pro 3880 Graphic Arts Edition, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Pro 3880 Graphic Arts Edition thì bạn cần lấy xuống và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Pro 3880 Graphic Arts Edition

Nếu như chúng ta không cài driver cấu hình máy in Epson Stylus Pro 3880 Graphic Arts Edition lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Pro 3880 Graphic Arts Edition của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy xuống driver máy in Epson Stylus Pro 3880 Graphic Arts Edition sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson Stylus Pro 3880 Graphic Arts Edition có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver cấu hình máy in Epson Stylus Pro 3880 Graphic Arts Edition là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Pro 3880 Graphic Arts Edition, phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Pro 3880 Graphic Arts Edition sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Pro 3880 Graphic Arts Edition, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Pro 3880 Graphic Arts Edition và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm driver máy in.

– Thiếu driver cấu hình máy in Epson Stylus Pro 3880 Graphic Arts Edition hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Pro 3880 Graphic Arts Edition không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Pro 3880 Graphic Arts Edition về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus Pro 3880 Graphic Arts Edition hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Pro 3880 Graphic Arts Edition hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Pro 3880 Graphic Arts Edition cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus Pro 3880 Graphic Arts Edition cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus Pro 3880 Graphic Arts Edition hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus Pro 3880 Graphic Arts Edition hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Pro 3880 Graphic Arts Edition tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy về driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Pro 3880 Graphic Arts Edition.

Hướng dẫn setup driver cấu hình máy in Epson Stylus Pro 3880 Graphic Arts Edition

– Với Windows sau khi download về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa lấy xuống, mở chương trình tự động cài phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Pro 3880 Graphic Arts Edition lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver setup máy in Epson Stylus Pro 3880 Graphic Arts Edition vào folder Application để cài phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Pro 3880 Graphic Arts Edition như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.