Tải và cấu hình phần mềm máy in Epson EH-TW3000

Bạn đang muốn lấy xuống phần mềm cấu hình máy in Epson EH-TW3000, bài viết này chúng tôi chia sẻ cách tải phần mềm cài đặt máy in Epson EH-TW3000 và cài đặt driver máy in Epson EH-TW3000 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson EH-TW3000 là phần mềm dùng để setup máy in Epson EH-TW3000 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm driver cấu hình máy in Epson EH-TW3000

Bạn sẽ phải cài đặt driver máy in Epson EH-TW3000 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver máy in Epson EH-TW3000, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm phần mềm máy in Epson EH-TW3000 thì bạn cần lấy về và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver máy in Epson EH-TW3000

Nếu như bạn không cài phần mềm cài đặt máy in Epson EH-TW3000 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson EH-TW3000 của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là cách tải phần mềm cấu hình máy in Epson EH-TW3000 sau đó tiến hành cấu hình.

Driver Epson EH-TW3000 có chức năng gì?

– Phần mềm driver cấu hình máy in Epson EH-TW3000 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson EH-TW3000, phần mềm phần mềm máy in Epson EH-TW3000 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson EH-TW3000, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson EH-TW3000 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm cài đặt máy in.

– Thiếu driver setup máy in Epson EH-TW3000 hoặc phần mềm phần mềm máy in bị lỗi thì máy in Epson EH-TW3000 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson EH-TW3000 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson EH-TW3000 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson EH-TW3000 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson EH-TW3000 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson EH-TW3000 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson EH-TW3000 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson EH-TW3000 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson EH-TW3000 tại đây

Lưu ý: Nếu link trên bị lỗi, chúng ta có thể vào trang https://www.epson.com.vn/Support/Printers/sh/s1 để tìm và download tại trang chủ Epson.com.vn

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy về phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson EH-TW3000.

Hướng dẫn cấu hình driver setup máy in Epson EH-TW3000

– Đối với hệ điều hành Windows sau khi tải về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa cách lấy, mở chương trình tự động cài phần mềm driver máy in Epson EH-TW3000 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver setup máy in Epson EH-TW3000 vào folder Application để cài driver máy in Epson EH-TW3000 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.