Tải và cấu hình phần mềm máy in Epson EPL-5000

Nếu bạn đang muốn tải xuống phần mềm cấu hình máy in Epson EPL-5000, bài viết này chúng tôi chia sẻ cách tải driver cấu hình máy in Epson EPL-5000 và cài đặt phần mềm driver máy in Epson EPL-5000 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson EPL-5000 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson EPL-5000 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm driver máy in Epson EPL-5000

Bạn sẽ cần cài driver máy in Epson EPL-5000 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver máy in Epson EPL-5000, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm phần mềm máy in Epson EPL-5000 thì chúng ta cần cách lấy và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson EPL-5000

Nếu như bạn không cài phần mềm setup máy in Epson EPL-5000 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson EPL-5000 của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy về driver cài đặt máy in Epson EPL-5000 sau đó tiến hành cài đặt.

Driver Epson EPL-5000 có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm driver máy in Epson EPL-5000 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson EPL-5000, driver cấu hình máy in Epson EPL-5000 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson EPL-5000, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson EPL-5000 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver cấu hình máy in.

– Thiếu phần mềm setup máy in Epson EPL-5000 hoặc phần mềm setup máy in bị lỗi thì máy in Epson EPL-5000 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson EPL-5000 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson EPL-5000 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson EPL-5000 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson EPL-5000 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson EPL-5000 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson EPL-5000 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson EPL-5000 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson EPL-5000 tại đây

Lưu ý: Nếu link trên bị lỗi, chúng ta có thể vào trang https://www.epson.com.vn/Support/Printers/sh/s1 để tìm và lấy tại trang chủ Epson.com.vn

* Bạn sẽ được chuyển tới trang cách lấy phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson EPL-5000.

Cách cài đặt driver cài đặt máy in Epson EPL-5000

– Đối với hệ điều hành Windows sau khi lấy xuống về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa tải, mở chương trình tự động cài phần mềm phần mềm máy in Epson EPL-5000 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm cấu hình máy in Epson EPL-5000 vào folder Application để cài driver máy in Epson EPL-5000 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.