Tải và cấu hình phần mềm máy in Epson GT-6500

Cách tải driver máy in Epson GT-6500 và cấu hình driver máy in Epson GT-6500 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson GT-6500 là phần mềm dùng để setup máy in Epson GT-6500 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm phần mềm cấu hình máy in Epson GT-6500

Bạn sẽ cần cài driver máy in Epson GT-6500 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm phần mềm máy in Epson GT-6500, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm driver máy in Epson GT-6500 thì chúng ta cần tải về và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm cài đặt máy in Epson GT-6500

Nếu như chúng ta không cài phần mềm cấu hình máy in Epson GT-6500 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson GT-6500 của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là tải xuống driver máy in Epson GT-6500 sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson GT-6500 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver cấu hình máy in Epson GT-6500 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson GT-6500, driver setup máy in Epson GT-6500 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson GT-6500, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson GT-6500 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm phần mềm máy in.

– Thiếu driver máy in Epson GT-6500 hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson GT-6500 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson GT-6500 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson GT-6500 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson GT-6500 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson GT-6500 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson GT-6500 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson GT-6500 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson GT-6500 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson GT-6500 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson GT-6500.

Cách setup driver máy in Epson GT-6500

– Với Windows OS sau khi lấy về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa tải, mở chương trình tự động cài driver cài đặt máy in Epson GT-6500 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy xuống về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm phần mềm máy in Epson GT-6500 vào folder Application để cài driver cài đặt máy in Epson GT-6500 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.