Tải và cấu hình phần mềm máy in Epson Stylus Photo R200

Cách tải phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo R200 và cấu hình driver setup máy in Epson Stylus Photo R200 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Stylus Photo R200 là phần mềm dùng để setup máy in Epson Stylus Photo R200 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo R200

Bạn sẽ phải cài driver máy in Epson Stylus Photo R200 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver máy in Epson Stylus Photo R200, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson Stylus Photo R200 thì bạn cần lấy xuống và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson Stylus Photo R200

Nếu như bạn không cài driver setup máy in Epson Stylus Photo R200 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Photo R200 của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là cách lấy driver cài đặt máy in Epson Stylus Photo R200 sau đó tiến hành cài đặt.

Phần mềm driver Epson Stylus Photo R200 có chức năng gì?

– Phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo R200 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo R200, phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Photo R200 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Photo R200, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo R200 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm cấu hình máy in.

– Thiếu phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Photo R200 hoặc phần mềm setup máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Photo R200 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Photo R200 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus Photo R200 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Photo R200 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Photo R200 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus Photo R200 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus Photo R200 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus Photo R200 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Photo R200 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang cách tải phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Photo R200.

Hướng dẫn cấu hình phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo R200

– Đối với hệ điều hành Windows sau khi lấy về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa lấy về, mở chương trình tự động cài phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo R200 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver cài đặt máy in Epson Stylus Photo R200 vào folder Application để cài phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo R200 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.