Tải và cấu hình phần mềm máy in Epson Stylus TX550W

Cách tải phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus TX550W và setup driver máy in Epson Stylus TX550W cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson Stylus TX550W là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson Stylus TX550W khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm driver máy in Epson Stylus TX550W

Bạn sẽ cần cài đặt driver máy in Epson Stylus TX550W khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm driver máy in Epson Stylus TX550W, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson Stylus TX550W thì chúng ta cần download và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus TX550W

Nếu như bạn không cài phần mềm setup máy in Epson Stylus TX550W lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus TX550W của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là tải về driver máy in Epson Stylus TX550W sau đó tiến hành cài đặt.

Phần mềm driver Epson Stylus TX550W có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver cài đặt máy in Epson Stylus TX550W là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus TX550W, phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus TX550W sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus TX550W, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus TX550W và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm phần mềm máy in.

– Thiếu driver máy in Epson Stylus TX550W hoặc phần mềm setup máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus TX550W không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus TX550W về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus TX550W hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus TX550W hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus TX550W cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus TX550W cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus TX550W hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus TX550W hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus TX550W tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang cách lấy phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus TX550W.

Hướng dẫn cấu hình driver setup máy in Epson Stylus TX550W

– Đối với Windows OS sau khi cách tải về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa lấy xuống, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson Stylus TX550W lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải xuống về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus TX550W vào folder Application để cài phần mềm setup máy in Epson Stylus TX550W như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.