Tải và cấu hình phần mềm máy in Epson Workforce DS-7500

Cách tải driver cấu hình máy in Epson Workforce DS-7500 và cài đặt driver máy in Epson Workforce DS-7500 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson Workforce DS-7500 là phần mềm dùng để setup máy in Epson Workforce DS-7500 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm driver cấu hình máy in Epson Workforce DS-7500

Bạn sẽ cần cài phần mềm máy in Epson Workforce DS-7500 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm phần mềm máy in Epson Workforce DS-7500, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver cấu hình máy in Epson Workforce DS-7500 thì chúng ta cần tải và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm phần mềm máy in Epson Workforce DS-7500

Nếu như bạn không cài phần mềm cấu hình máy in Epson Workforce DS-7500 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Workforce DS-7500 của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là lấy về driver máy in Epson Workforce DS-7500 sau đó tiến hành cấu hình.

Driver Epson Workforce DS-7500 có chức năng gì?

– Phần mềm driver cấu hình máy in Epson Workforce DS-7500 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Workforce DS-7500, driver setup máy in Epson Workforce DS-7500 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Workforce DS-7500, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Workforce DS-7500 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm setup máy in.

– Thiếu driver máy in Epson Workforce DS-7500 hoặc driver cài đặt máy in bị lỗi thì máy in Epson Workforce DS-7500 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Workforce DS-7500 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Workforce DS-7500 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Workforce DS-7500 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Workforce DS-7500 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Workforce DS-7500 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Workforce DS-7500 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Workforce DS-7500 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Workforce DS-7500 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải xuống driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Workforce DS-7500.

Hướng dẫn cấu hình driver cài đặt máy in Epson Workforce DS-7500

– Đối với Windows sau khi tải xuống về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa download, mở chương trình tự động cài phần mềm cài đặt máy in Epson Workforce DS-7500 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver setup máy in Epson Workforce DS-7500 vào folder Application để cài driver cấu hình máy in Epson Workforce DS-7500 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.