Tải và setup driver máy in Epson B-500DN

Cách tải phần mềm phần mềm máy in Epson B-500DN và setup driver máy in Epson B-500DN cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson B-500DN là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson B-500DN khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm phần mềm cấu hình máy in Epson B-500DN

Bạn sẽ cần cài đặt driver máy in Epson B-500DN khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm cài đặt máy in Epson B-500DN, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver cài đặt máy in Epson B-500DN thì chúng ta cần cách lấy và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm phần mềm máy in Epson B-500DN

Nếu như bạn không cài driver cài đặt máy in Epson B-500DN lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson B-500DN của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là cách tải phần mềm driver máy in Epson B-500DN sau đó tiến hành cấu hình.

Driver Epson B-500DN có chức năng gì?

– Phần mềm driver setup máy in Epson B-500DN là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson B-500DN, phần mềm driver máy in Epson B-500DN sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson B-500DN, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson B-500DN và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu driver setup máy in Epson B-500DN hoặc driver cài đặt máy in bị lỗi thì máy in Epson B-500DN không thể in ấn được.

Tải Driver Epson B-500DN về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson B-500DN hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson B-500DN hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson B-500DN cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson B-500DN cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson B-500DN hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson B-500DN hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson B-500DN tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy về driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson B-500DN.

Cách cài đặt phần mềm cài đặt máy in Epson B-500DN

– Với Windows OS sau khi tải về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa cách tải, mở chương trình tự động cài phần mềm setup máy in Epson B-500DN lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi cách tải về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson B-500DN vào folder Application để cài driver máy in Epson B-500DN như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.