Tải và setup driver máy in Epson LQ-1150

Nếu bạn đang muốn lấy xuống phần mềm phần mềm máy in Epson LQ-1150, bài viết này chúng tôi chia sẻ cách tải phần mềm cài đặt máy in Epson LQ-1150 và cài đặt driver máy in Epson LQ-1150 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson LQ-1150 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson LQ-1150 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm driver setup máy in Epson LQ-1150

Bạn sẽ cần cài driver máy in Epson LQ-1150 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver cài đặt máy in Epson LQ-1150, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm cài đặt máy in Epson LQ-1150 thì bạn cần lấy về và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson LQ-1150

Nếu như bạn không cài phần mềm phần mềm máy in Epson LQ-1150 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson LQ-1150 của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là cách lấy phần mềm cài đặt máy in Epson LQ-1150 sau đó tiến hành cài đặt.

Driver Epson LQ-1150 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm driver máy in Epson LQ-1150 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson LQ-1150, driver setup máy in Epson LQ-1150 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson LQ-1150, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson LQ-1150 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver cài đặt máy in.

– Thiếu phần mềm cài đặt máy in Epson LQ-1150 hoặc phần mềm cài đặt máy in bị lỗi thì máy in Epson LQ-1150 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson LQ-1150 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson LQ-1150 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson LQ-1150 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson LQ-1150 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson LQ-1150 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson LQ-1150 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson LQ-1150 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson LQ-1150 tại đây

Lưu ý: Nếu link trên bị lỗi, bạn có thể vào trang https://www.epson.com.vn/Support/Printers/sh/s1 để tìm và cách tải tại trang chủ Epson.com.vn

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy về phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson LQ-1150.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm driver máy in Epson LQ-1150

– Với hệ điều hành Windows sau khi lấy xuống về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa tải xuống, mở chương trình tự động cài phần mềm driver máy in Epson LQ-1150 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy xuống về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm cài đặt máy in Epson LQ-1150 vào folder Application để cài phần mềm cài đặt máy in Epson LQ-1150 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.