Tải và setup phần mềm máy in Epson SureColor SC-F2000

Cách tải driver máy in Epson SureColor SC-F2000 và cấu hình driver máy in Epson SureColor SC-F2000 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson SureColor SC-F2000 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson SureColor SC-F2000 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm driver máy in Epson SureColor SC-F2000

Bạn sẽ cần cài đặt driver máy in Epson SureColor SC-F2000 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm driver máy in Epson SureColor SC-F2000, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson SureColor SC-F2000 thì bạn cần tải về và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm cấu hình máy in Epson SureColor SC-F2000

Nếu như bạn không cài driver máy in Epson SureColor SC-F2000 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson SureColor SC-F2000 của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là lấy driver máy in Epson SureColor SC-F2000 sau đó tiến hành cài đặt.

Phần mềm driver Epson SureColor SC-F2000 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson SureColor SC-F2000 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson SureColor SC-F2000, driver cấu hình máy in Epson SureColor SC-F2000 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson SureColor SC-F2000, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson SureColor SC-F2000 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm phần mềm máy in.

– Thiếu phần mềm cấu hình máy in Epson SureColor SC-F2000 hoặc driver cấu hình máy in bị lỗi thì máy in Epson SureColor SC-F2000 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson SureColor SC-F2000 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson SureColor SC-F2000 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson SureColor SC-F2000 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson SureColor SC-F2000 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson SureColor SC-F2000 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson SureColor SC-F2000 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson SureColor SC-F2000 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson SureColor SC-F2000 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải về phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson SureColor SC-F2000.

Cách cài đặt phần mềm phần mềm máy in Epson SureColor SC-F2000

– Đối với Windows sau khi lấy về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa lấy, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson SureColor SC-F2000 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi cách tải về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm setup máy in Epson SureColor SC-F2000 vào folder Application để cài driver cấu hình máy in Epson SureColor SC-F2000 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.