Tải và setup phần mềm máy in Epson Workforce M105

Cách tải phần mềm phần mềm máy in Epson Workforce M105 và setup driver máy in Epson Workforce M105 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Workforce M105 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson Workforce M105 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm phần mềm cấu hình máy in Epson Workforce M105

Bạn sẽ cần cài driver máy in Epson Workforce M105 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm driver máy in Epson Workforce M105, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver cấu hình máy in Epson Workforce M105 thì chúng ta cần lấy và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson Workforce M105

Nếu như bạn không cài phần mềm setup máy in Epson Workforce M105 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Workforce M105 của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là tải về phần mềm phần mềm máy in Epson Workforce M105 sau đó tiến hành cấu hình.

Driver Epson Workforce M105 có chức năng gì?

– Phần mềm driver setup máy in Epson Workforce M105 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Workforce M105, phần mềm phần mềm máy in Epson Workforce M105 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Workforce M105, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Workforce M105 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm driver máy in.

– Thiếu driver cài đặt máy in Epson Workforce M105 hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Workforce M105 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Workforce M105 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Workforce M105 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Workforce M105 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Workforce M105 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Workforce M105 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Workforce M105 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Workforce M105 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Workforce M105 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải xuống phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Workforce M105.

Hướng dẫn cấu hình phần mềm cài đặt máy in Epson Workforce M105

– Với hệ điều hành Windows sau khi tải xuống về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa tải xuống, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson Workforce M105 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi cách lấy về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm phần mềm máy in Epson Workforce M105 vào folder Application để cài phần mềm phần mềm máy in Epson Workforce M105 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.