Tải về và cài đặt driver máy in Epson GT-12000

Cách tải driver cài đặt máy in Epson GT-12000 và cài đặt phần mềm cấu hình máy in Epson GT-12000 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson GT-12000 là phần mềm dùng để setup máy in Epson GT-12000 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm driver máy in Epson GT-12000

Bạn sẽ phải cài phần mềm máy in Epson GT-12000 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm setup máy in Epson GT-12000, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver setup máy in Epson GT-12000 thì chúng ta cần tải và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson GT-12000

Nếu như bạn không cài phần mềm cấu hình máy in Epson GT-12000 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson GT-12000 của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là cách tải phần mềm cài đặt máy in Epson GT-12000 sau đó tiến hành cấu hình.

Driver Epson GT-12000 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver cài đặt máy in Epson GT-12000 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson GT-12000, driver máy in Epson GT-12000 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson GT-12000, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson GT-12000 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm phần mềm máy in.

– Thiếu phần mềm setup máy in Epson GT-12000 hoặc phần mềm phần mềm máy in bị lỗi thì máy in Epson GT-12000 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson GT-12000 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson GT-12000 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson GT-12000 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson GT-12000 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson GT-12000 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson GT-12000 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson GT-12000 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson GT-12000 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải xuống driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson GT-12000.

Hướng dẫn setup driver cấu hình máy in Epson GT-12000

– Với hệ điều hành Windows sau khi tải về về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa lấy, mở chương trình tự động cài phần mềm driver máy in Epson GT-12000 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải xuống về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm phần mềm máy in Epson GT-12000 vào folder Application để cài driver máy in Epson GT-12000 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.