Tải về và cài đặt driver máy in Epson Stylus COLOR 660

Cách tải driver cài đặt máy in Epson Stylus COLOR 660 và setup driver setup máy in Epson Stylus COLOR 660 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson Stylus COLOR 660 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson Stylus COLOR 660 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm driver máy in Epson Stylus COLOR 660

Bạn sẽ phải cài phần mềm máy in Epson Stylus COLOR 660 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm driver máy in Epson Stylus COLOR 660, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm setup máy in Epson Stylus COLOR 660 thì chúng ta cần tải xuống và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver máy in Epson Stylus COLOR 660

Nếu như bạn không cài driver cấu hình máy in Epson Stylus COLOR 660 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus COLOR 660 của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là tải về driver máy in Epson Stylus COLOR 660 sau đó tiến hành cài đặt.

Phần mềm driver Epson Stylus COLOR 660 có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus COLOR 660 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus COLOR 660, phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus COLOR 660 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus COLOR 660, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus COLOR 660 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver setup máy in.

– Thiếu phần mềm driver máy in Epson Stylus COLOR 660 hoặc driver cài đặt máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus COLOR 660 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus COLOR 660 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus COLOR 660 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus COLOR 660 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus COLOR 660 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus COLOR 660 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus COLOR 660 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus COLOR 660 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus COLOR 660 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy xuống driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus COLOR 660.

Hướng dẫn cấu hình phần mềm driver máy in Epson Stylus COLOR 660

– Đối với Windows sau khi lấy về về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa tải xuống, mở chương trình tự động cài driver cài đặt máy in Epson Stylus COLOR 660 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson Stylus COLOR 660 vào folder Application để cài driver cấu hình máy in Epson Stylus COLOR 660 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.