Tải về và cài đặt phần mềm máy in Epson EMP-TW1000

Cách tải phần mềm cài đặt máy in Epson EMP-TW1000 và cài đặt phần mềm cấu hình máy in Epson EMP-TW1000 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson EMP-TW1000 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson EMP-TW1000 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm phần mềm setup máy in Epson EMP-TW1000

Bạn sẽ phải cài driver máy in Epson EMP-TW1000 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm driver máy in Epson EMP-TW1000, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm cấu hình máy in Epson EMP-TW1000 thì bạn cần tải và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-TW1000

Nếu như chúng ta không cài phần mềm setup máy in Epson EMP-TW1000 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson EMP-TW1000 của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy về phần mềm cài đặt máy in Epson EMP-TW1000 sau đó tiến hành cài đặt.

Driver Epson EMP-TW1000 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm cài đặt máy in Epson EMP-TW1000 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson EMP-TW1000, driver máy in Epson EMP-TW1000 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson EMP-TW1000, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson EMP-TW1000 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm driver máy in.

– Thiếu driver cấu hình máy in Epson EMP-TW1000 hoặc phần mềm phần mềm máy in bị lỗi thì máy in Epson EMP-TW1000 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson EMP-TW1000 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson EMP-TW1000 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson EMP-TW1000 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson EMP-TW1000 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson EMP-TW1000 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson EMP-TW1000 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson EMP-TW1000 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson EMP-TW1000 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson EMP-TW1000.

Hướng dẫn cấu hình phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-TW1000

– Đối với Windows OS sau khi download về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa lấy, mở chương trình tự động cài driver setup máy in Epson EMP-TW1000 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi download về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver cài đặt máy in Epson EMP-TW1000 vào folder Application để cài driver setup máy in Epson EMP-TW1000 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.