Tải về và cài đặt phần mềm máy in Epson L358

Cách tải phần mềm setup máy in Epson L358 và cài đặt driver máy in Epson L358 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson L358 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson L358 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm driver cấu hình máy in Epson L358

Bạn sẽ cần cài đặt driver máy in Epson L358 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver setup máy in Epson L358, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm setup máy in Epson L358 thì chúng ta cần cách lấy và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson L358

Nếu như bạn không cài phần mềm setup máy in Epson L358 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson L358 của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là cách tải driver cài đặt máy in Epson L358 sau đó tiến hành cấu hình.

Phần mềm driver Epson L358 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm cài đặt máy in Epson L358 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson L358, driver máy in Epson L358 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson L358, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson L358 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm phần mềm máy in.

– Thiếu driver setup máy in Epson L358 hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson L358 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson L358 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson L358 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson L358 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson L358 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson L358 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson L358 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson L358 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson L358 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy xuống driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson L358.

Cách cấu hình phần mềm setup máy in Epson L358

– Với hệ điều hành Windows sau khi tải về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa tải, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson L358 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải xuống về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver setup máy in Epson L358 vào folder Application để cài phần mềm driver máy in Epson L358 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.