Tải về và cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus D88+

Cách tải phần mềm driver máy in Epson Stylus D88+ và cài đặt driver cài đặt máy in Epson Stylus D88+ cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Stylus D88+ là phần mềm dùng để setup máy in Epson Stylus D88+ khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm driver setup máy in Epson Stylus D88+

Bạn sẽ cần cài đặt driver máy in Epson Stylus D88+ khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus D88+, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm driver máy in Epson Stylus D88+ thì bạn cần tải và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm setup máy in Epson Stylus D88+

Nếu như chúng ta không cài driver cài đặt máy in Epson Stylus D88+ lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus D88+ của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là download phần mềm driver máy in Epson Stylus D88+ sau đó tiến hành cấu hình.

Phần mềm driver Epson Stylus D88+ có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver cấu hình máy in Epson Stylus D88+ là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus D88+, driver cài đặt máy in Epson Stylus D88+ sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus D88+, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus D88+ và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver cấu hình máy in.

– Thiếu phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus D88+ hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus D88+ không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus D88+ về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus D88+ hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus D88+ hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus D88+ cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus D88+ cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus D88+ hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus D88+ hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus D88+ tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus D88+.

Hướng dẫn setup driver máy in Epson Stylus D88+

– Với hệ điều hành Windows sau khi cách lấy về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa tải, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson Stylus D88+ lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi cách tải về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus D88+ vào folder Application để cài phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus D88+ như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.