Tải về và cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus Photo 1270

Cách tải driver setup máy in Epson Stylus Photo 1270 và setup driver máy in Epson Stylus Photo 1270 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Stylus Photo 1270 là phần mềm dùng để setup máy in Epson Stylus Photo 1270 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm driver setup máy in Epson Stylus Photo 1270

Bạn sẽ phải cài phần mềm máy in Epson Stylus Photo 1270 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver máy in Epson Stylus Photo 1270, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo 1270 thì chúng ta cần tải xuống và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson Stylus Photo 1270

Nếu như chúng ta không cài phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo 1270 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Photo 1270 của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là tải về driver cài đặt máy in Epson Stylus Photo 1270 sau đó tiến hành cấu hình.

Driver Epson Stylus Photo 1270 có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo 1270 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo 1270, phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Photo 1270 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Photo 1270, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo 1270 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver cấu hình máy in.

– Thiếu phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo 1270 hoặc phần mềm driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Photo 1270 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Photo 1270 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus Photo 1270 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Photo 1270 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Photo 1270 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus Photo 1270 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus Photo 1270 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus Photo 1270 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Photo 1270 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy xuống phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Photo 1270.

Hướng dẫn setup phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo 1270

– Với Windows sau khi lấy về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa lấy về, mở chương trình tự động cài driver cấu hình máy in Epson Stylus Photo 1270 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi download về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson Stylus Photo 1270 vào folder Application để cài phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo 1270 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.