Tải về và cài đặt phần mềm máy in Epson XP-100

Cách tải driver setup máy in Epson XP-100 và cấu hình driver setup máy in Epson XP-100 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson XP-100 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson XP-100 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm driver máy in Epson XP-100

Bạn sẽ phải cài đặt driver máy in Epson XP-100 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver setup máy in Epson XP-100, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver setup máy in Epson XP-100 thì chúng ta cần tải và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver máy in Epson XP-100

Nếu như chúng ta không cài phần mềm phần mềm máy in Epson XP-100 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson XP-100 của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là tải về phần mềm setup máy in Epson XP-100 sau đó tiến hành cài đặt.

Driver Epson XP-100 có chức năng gì?

– Phần mềm driver máy in Epson XP-100 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson XP-100, phần mềm setup máy in Epson XP-100 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson XP-100, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson XP-100 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm driver máy in.

– Thiếu phần mềm setup máy in Epson XP-100 hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson XP-100 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson XP-100 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson XP-100 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson XP-100 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson XP-100 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson XP-100 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson XP-100 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson XP-100 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson XP-100 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải xuống driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson XP-100.

Hướng dẫn cấu hình phần mềm phần mềm máy in Epson XP-100

– Với hệ điều hành Windows sau khi cách lấy về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa cách tải, mở chương trình tự động cài phần mềm driver máy in Epson XP-100 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi download về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm cấu hình máy in Epson XP-100 vào folder Application để cài phần mềm driver máy in Epson XP-100 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.