Tải về và cấu hình driver máy in Epson EMP-TW10

Có phải bạn đang muốn lấy xuống driver máy in Epson EMP-TW10, bài viết này chúng tôi chia sẻ cách tải phần mềm setup máy in Epson EMP-TW10 và setup driver máy in Epson EMP-TW10 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson EMP-TW10 là phần mềm dùng để setup máy in Epson EMP-TW10 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-TW10

Bạn sẽ cần cài phần mềm máy in Epson EMP-TW10 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm driver máy in Epson EMP-TW10, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm cấu hình máy in Epson EMP-TW10 thì bạn cần lấy và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-TW10

Nếu như bạn không cài driver cài đặt máy in Epson EMP-TW10 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson EMP-TW10 của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy driver máy in Epson EMP-TW10 sau đó tiến hành cài đặt.

Driver Epson EMP-TW10 có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-TW10 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson EMP-TW10, phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-TW10 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson EMP-TW10, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson EMP-TW10 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver setup máy in.

– Thiếu phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-TW10 hoặc driver cấu hình máy in bị lỗi thì máy in Epson EMP-TW10 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson EMP-TW10 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson EMP-TW10 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson EMP-TW10 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson EMP-TW10 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson EMP-TW10 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson EMP-TW10 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson EMP-TW10 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson EMP-TW10 tại đây

Lưu ý: Nếu link trên bị lỗi, bạn có thể vào trang https://www.epson.com.vn/Support/Printers/sh/s1 để tìm và cách tải tại trang chủ Epson.com.vn

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson EMP-TW10.

Hướng dẫn cấu hình phần mềm driver máy in Epson EMP-TW10

– Với Windows sau khi lấy về về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa cách tải, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson EMP-TW10 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm setup máy in Epson EMP-TW10 vào folder Application để cài phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-TW10 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.