Tải về và setup phần mềm máy in Epson XP-406

Cách tải driver máy in Epson XP-406 và cấu hình phần mềm cấu hình máy in Epson XP-406 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson XP-406 là phần mềm dùng để setup máy in Epson XP-406 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm phần mềm cài đặt máy in Epson XP-406

Bạn sẽ cần cài đặt driver máy in Epson XP-406 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm driver máy in Epson XP-406, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm driver máy in Epson XP-406 thì chúng ta cần lấy và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm cấu hình máy in Epson XP-406

Nếu như chúng ta không cài driver máy in Epson XP-406 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson XP-406 của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là download driver máy in Epson XP-406 sau đó tiến hành cấu hình.

Phần mềm driver Epson XP-406 có chức năng gì?

– Phần mềm driver setup máy in Epson XP-406 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson XP-406, phần mềm cấu hình máy in Epson XP-406 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson XP-406, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson XP-406 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver cài đặt máy in.

– Thiếu driver máy in Epson XP-406 hoặc driver setup máy in bị lỗi thì máy in Epson XP-406 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson XP-406 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson XP-406 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson XP-406 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson XP-406 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson XP-406 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson XP-406 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson XP-406 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson XP-406 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson XP-406.

Hướng dẫn cấu hình phần mềm cấu hình máy in Epson XP-406

– Đối với Windows OS sau khi cách tải về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa lấy, mở chương trình tự động cài phần mềm cấu hình máy in Epson XP-406 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi cách lấy về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm cấu hình máy in Epson XP-406 vào folder Application để cài phần mềm setup máy in Epson XP-406 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.