Tải về và cấu hình driver máy in Epson R-D1s

Bạn đang muốn cách lấy phần mềm phần mềm máy in Epson R-D1s, bài viết này chúng tôi chia sẻ cách tải phần mềm cấu hình máy in Epson R-D1s và cấu hình phần mềm setup máy in Epson R-D1s cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson R-D1s là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson R-D1s khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm driver máy in Epson R-D1s

Bạn sẽ phải cài driver máy in Epson R-D1s khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm driver máy in Epson R-D1s, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm cài đặt máy in Epson R-D1s thì chúng ta cần cách lấy và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver máy in Epson R-D1s

Nếu như bạn không cài phần mềm cấu hình máy in Epson R-D1s lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson R-D1s của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là tải về driver máy in Epson R-D1s sau đó tiến hành setup.

Driver Epson R-D1s có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver cấu hình máy in Epson R-D1s là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson R-D1s, phần mềm cài đặt máy in Epson R-D1s sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson R-D1s, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson R-D1s và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm phần mềm máy in.

– Thiếu phần mềm phần mềm máy in Epson R-D1s hoặc driver cấu hình máy in bị lỗi thì máy in Epson R-D1s không thể in ấn được.

Tải Driver Epson R-D1s về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson R-D1s hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson R-D1s hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson R-D1s cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson R-D1s cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson R-D1s hỗ trợ Windows 10

Driver Epson R-D1s hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson R-D1s tại đây

Lưu ý: Nếu link trên bị lỗi, bạn có thể vào trang https://www.epson.com.vn/Support/Printers/sh/s1 để tìm và tải về tại trang chủ Epson.com.vn

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải xuống driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson R-D1s.

Cách cấu hình phần mềm setup máy in Epson R-D1s

– Với Windows sau khi tải xuống về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa tải xuống, mở chương trình tự động cài phần mềm phần mềm máy in Epson R-D1s lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm cấu hình máy in Epson R-D1s vào folder Application để cài driver setup máy in Epson R-D1s như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.