Tải về và cấu hình driver máy in Epson Stylus Pro 4000

Cách tải driver máy in Epson Stylus Pro 4000 và setup phần mềm setup máy in Epson Stylus Pro 4000 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson Stylus Pro 4000 là phần mềm dùng để setup máy in Epson Stylus Pro 4000 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Pro 4000

Bạn sẽ cần cài đặt driver máy in Epson Stylus Pro 4000 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Pro 4000, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver cài đặt máy in Epson Stylus Pro 4000 thì bạn cần lấy xuống và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Pro 4000

Nếu như bạn không cài driver setup máy in Epson Stylus Pro 4000 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Pro 4000 của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là tải driver máy in Epson Stylus Pro 4000 sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson Stylus Pro 4000 có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Pro 4000 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Pro 4000, phần mềm setup máy in Epson Stylus Pro 4000 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Pro 4000, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Pro 4000 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver setup máy in.

– Thiếu phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Pro 4000 hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Pro 4000 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Pro 4000 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus Pro 4000 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Pro 4000 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Pro 4000 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus Pro 4000 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus Pro 4000 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus Pro 4000 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Pro 4000 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy về phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Pro 4000.

Cách cấu hình phần mềm setup máy in Epson Stylus Pro 4000

– Với Windows sau khi tải về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa cách lấy, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson Stylus Pro 4000 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy xuống về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 4000 vào folder Application để cài phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 4000 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.