Tải về và cấu hình driver máy in Epson Stylus Pro 7900WT

Cách tải phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 7900WT và cấu hình phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Pro 7900WT cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Stylus Pro 7900WT là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson Stylus Pro 7900WT khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 7900WT

Bạn sẽ cần cài đặt driver máy in Epson Stylus Pro 7900WT khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Pro 7900WT, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Pro 7900WT thì bạn cần tải và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson Stylus Pro 7900WT

Nếu như bạn không cài phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 7900WT lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Pro 7900WT của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là tải xuống phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 7900WT sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson Stylus Pro 7900WT có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Pro 7900WT là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Pro 7900WT, driver setup máy in Epson Stylus Pro 7900WT sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Pro 7900WT, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Pro 7900WT và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm phần mềm máy in.

– Thiếu phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Pro 7900WT hoặc phần mềm phần mềm máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Pro 7900WT không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Pro 7900WT về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus Pro 7900WT hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Pro 7900WT hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Pro 7900WT cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus Pro 7900WT cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus Pro 7900WT hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus Pro 7900WT hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Pro 7900WT tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải xuống phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Pro 7900WT.

Hướng dẫn setup driver cấu hình máy in Epson Stylus Pro 7900WT

– Với Windows sau khi tải xuống về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa tải, mở chương trình tự động cài phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Pro 7900WT lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi download về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Pro 7900WT vào folder Application để cài driver máy in Epson Stylus Pro 7900WT như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.