Tải về và cấu hình phần mềm máy in Epson EMP-800

Có phải bạn đang muốn cách tải driver máy in Epson EMP-800, bài viết này chúng tôi chia sẻ cách tải phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-800 và cài đặt phần mềm setup máy in Epson EMP-800 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson EMP-800 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson EMP-800 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm driver máy in Epson EMP-800

Bạn sẽ cần cài đặt driver máy in Epson EMP-800 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver máy in Epson EMP-800, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson EMP-800 thì chúng ta cần lấy về và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson EMP-800

Nếu như chúng ta không cài driver máy in Epson EMP-800 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson EMP-800 của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là lấy driver setup máy in Epson EMP-800 sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson EMP-800 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver cấu hình máy in Epson EMP-800 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson EMP-800, phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-800 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson EMP-800, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson EMP-800 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm phần mềm máy in.

– Thiếu driver máy in Epson EMP-800 hoặc phần mềm cấu hình máy in bị lỗi thì máy in Epson EMP-800 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson EMP-800 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson EMP-800 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson EMP-800 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson EMP-800 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson EMP-800 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson EMP-800 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson EMP-800 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson EMP-800 tại đây

Lưu ý: Nếu link trên bị lỗi, chúng ta có thể vào trang https://www.epson.com.vn/Support/Printers/sh/s1 để tìm và download tại trang chủ Epson.com.vn

* Bạn sẽ được chuyển tới trang cách tải driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson EMP-800.

Hướng dẫn cấu hình driver setup máy in Epson EMP-800

– Với Windows OS sau khi download về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa cách tải, mở chương trình tự động cài driver cài đặt máy in Epson EMP-800 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm cài đặt máy in Epson EMP-800 vào folder Application để cài driver máy in Epson EMP-800 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.