Tải về và cấu hình phần mềm máy in Epson EMP-9000

Nếu bạn đang muốn tải driver máy in Epson EMP-9000, bài viết này chúng tôi chia sẻ cách tải phần mềm setup máy in Epson EMP-9000 và cài đặt driver máy in Epson EMP-9000 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson EMP-9000 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson EMP-9000 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm driver cài đặt máy in Epson EMP-9000

Bạn sẽ cần cài phần mềm máy in Epson EMP-9000 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver máy in Epson EMP-9000, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-9000 thì bạn cần cách tải và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson EMP-9000

Nếu như chúng ta không cài phần mềm driver máy in Epson EMP-9000 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson EMP-9000 của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là tải xuống driver cài đặt máy in Epson EMP-9000 sau đó tiến hành cài đặt.

Phần mềm driver Epson EMP-9000 có chức năng gì?

– Phần mềm driver setup máy in Epson EMP-9000 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson EMP-9000, driver máy in Epson EMP-9000 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson EMP-9000, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson EMP-9000 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu phần mềm cài đặt máy in Epson EMP-9000 hoặc phần mềm phần mềm máy in bị lỗi thì máy in Epson EMP-9000 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson EMP-9000 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson EMP-9000 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson EMP-9000 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson EMP-9000 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson EMP-9000 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson EMP-9000 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson EMP-9000 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson EMP-9000 tại đây

Lưu ý: Nếu link trên bị lỗi, bạn có thể vào trang https://www.epson.com.vn/Support/Printers/sh/s1 để tìm và tải xuống tại trang chủ Epson.com.vn

* Bạn sẽ được chuyển tới trang cách tải driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson EMP-9000.

Hướng dẫn setup phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-9000

– Với Windows OS sau khi tải về về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa lấy về, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson EMP-9000 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm cài đặt máy in Epson EMP-9000 vào folder Application để cài phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-9000 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.