Tải về và cấu hình phần mềm máy in Epson Stylus Pro 9600 – UltraChrome Ink

Cách tải phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 9600 – UltraChrome Ink và cài đặt driver máy in Epson Stylus Pro 9600 – UltraChrome Ink cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson Stylus Pro 9600 – UltraChrome Ink là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson Stylus Pro 9600 – UltraChrome Ink khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 9600 - UltraChrome Ink

Bạn sẽ phải cài đặt driver máy in Epson Stylus Pro 9600 – UltraChrome Ink khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 9600 – UltraChrome Ink, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Pro 9600 – UltraChrome Ink thì bạn cần cách lấy và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Pro 9600 – UltraChrome Ink

Nếu như bạn không cài phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Pro 9600 – UltraChrome Ink lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Pro 9600 – UltraChrome Ink của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Pro 9600 – UltraChrome Ink sau đó tiến hành cấu hình.

Driver Epson Stylus Pro 9600 – UltraChrome Ink có chức năng gì?

– Phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 9600 – UltraChrome Ink là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Pro 9600 – UltraChrome Ink, phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Pro 9600 – UltraChrome Ink sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Pro 9600 – UltraChrome Ink, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Pro 9600 – UltraChrome Ink và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Pro 9600 – UltraChrome Ink hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Pro 9600 – UltraChrome Ink không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Pro 9600 – UltraChrome Ink về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus Pro 9600 – UltraChrome Ink hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Pro 9600 – UltraChrome Ink hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Pro 9600 – UltraChrome Ink cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus Pro 9600 – UltraChrome Ink cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus Pro 9600 – UltraChrome Ink hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus Pro 9600 – UltraChrome Ink hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Pro 9600 – UltraChrome Ink tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Pro 9600 – UltraChrome Ink.

Hướng dẫn setup driver cấu hình máy in Epson Stylus Pro 9600 – UltraChrome Ink

– Với Windows OS sau khi cách lấy về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa cách lấy, mở chương trình tự động cài phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Pro 9600 – UltraChrome Ink lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson Stylus Pro 9600 – UltraChrome Ink vào folder Application để cài phần mềm setup máy in Epson Stylus Pro 9600 – UltraChrome Ink như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.