Tải về và cấu hình phần mềm máy in Epson Stylus SX125

Cách tải phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus SX125 và cài đặt driver cài đặt máy in Epson Stylus SX125 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson Stylus SX125 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson Stylus SX125 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm phần mềm setup máy in Epson Stylus SX125

Bạn sẽ phải cài phần mềm máy in Epson Stylus SX125 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver cài đặt máy in Epson Stylus SX125, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm driver máy in Epson Stylus SX125 thì chúng ta cần tải và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson Stylus SX125

Nếu như bạn không cài phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus SX125 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus SX125 của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là tải xuống driver cài đặt máy in Epson Stylus SX125 sau đó tiến hành cấu hình.

Driver Epson Stylus SX125 có chức năng gì?

– Phần mềm driver setup máy in Epson Stylus SX125 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus SX125, phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus SX125 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus SX125, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus SX125 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm phần mềm máy in.

– Thiếu driver máy in Epson Stylus SX125 hoặc phần mềm cài đặt máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus SX125 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus SX125 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus SX125 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus SX125 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus SX125 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus SX125 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus SX125 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus SX125 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus SX125 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy về phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus SX125.

Hướng dẫn cài đặt driver cấu hình máy in Epson Stylus SX125

– Đối với hệ điều hành Windows sau khi cách lấy về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa lấy, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson Stylus SX125 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm driver máy in Epson Stylus SX125 vào folder Application để cài driver máy in Epson Stylus SX125 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.