Tải về và cấu hình phần mềm máy in Epson Stylus SX430

Cách tải phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus SX430 và cài đặt driver máy in Epson Stylus SX430 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson Stylus SX430 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson Stylus SX430 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm driver setup máy in Epson Stylus SX430

Bạn sẽ cần cài phần mềm máy in Epson Stylus SX430 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus SX430, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus SX430 thì chúng ta cần cách lấy và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson Stylus SX430

Nếu như chúng ta không cài phần mềm driver máy in Epson Stylus SX430 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus SX430 của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là tải xuống phần mềm driver máy in Epson Stylus SX430 sau đó tiến hành cài đặt.

Driver Epson Stylus SX430 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver máy in Epson Stylus SX430 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus SX430, driver máy in Epson Stylus SX430 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus SX430, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus SX430 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver setup máy in.

– Thiếu driver cài đặt máy in Epson Stylus SX430 hoặc phần mềm phần mềm máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus SX430 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus SX430 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus SX430 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus SX430 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus SX430 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus SX430 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus SX430 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus SX430 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus SX430 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải xuống driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus SX430.

Cách setup phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus SX430

– Đối với Windows sau khi lấy về về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa cách tải, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson Stylus SX430 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus SX430 vào folder Application để cài phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus SX430 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.