Tải về và cấu hình phần mềm máy in Epson Stylus T20E

Cách tải phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus T20E và cấu hình driver cấu hình máy in Epson Stylus T20E cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson Stylus T20E là phần mềm dùng để setup máy in Epson Stylus T20E khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm phần mềm driver máy in Epson Stylus T20E

Bạn sẽ phải cài phần mềm máy in Epson Stylus T20E khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm driver máy in Epson Stylus T20E, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver cấu hình máy in Epson Stylus T20E thì chúng ta cần tải xuống và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson Stylus T20E

Nếu như chúng ta không cài driver máy in Epson Stylus T20E lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus T20E của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là cách tải phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus T20E sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson Stylus T20E có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm setup máy in Epson Stylus T20E là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus T20E, phần mềm driver máy in Epson Stylus T20E sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus T20E, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus T20E và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu phần mềm setup máy in Epson Stylus T20E hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus T20E không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus T20E về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus T20E hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus T20E hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus T20E cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus T20E cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus T20E hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus T20E hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus T20E tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy xuống driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus T20E.

Cách cấu hình driver cài đặt máy in Epson Stylus T20E

– Đối với Windows sau khi lấy về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa lấy xuống, mở chương trình tự động cài phần mềm driver máy in Epson Stylus T20E lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus T20E vào folder Application để cài phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus T20E như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.