Tải về và setup driver máy in Epson Perfection V700

Cách tải phần mềm phần mềm máy in Epson Perfection V700 và cài đặt phần mềm cài đặt máy in Epson Perfection V700 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Perfection V700 là phần mềm dùng để setup máy in Epson Perfection V700 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm phần mềm setup máy in Epson Perfection V700

Bạn sẽ cần cài phần mềm máy in Epson Perfection V700 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm cấu hình máy in Epson Perfection V700, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver cài đặt máy in Epson Perfection V700 thì chúng ta cần tải về và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson Perfection V700

Nếu như chúng ta không cài driver cài đặt máy in Epson Perfection V700 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Perfection V700 của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là cách tải driver setup máy in Epson Perfection V700 sau đó tiến hành setup.

Driver Epson Perfection V700 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver cài đặt máy in Epson Perfection V700 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Perfection V700, phần mềm driver máy in Epson Perfection V700 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Perfection V700, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Perfection V700 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm cài đặt máy in.

– Thiếu driver cài đặt máy in Epson Perfection V700 hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Perfection V700 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Perfection V700 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Perfection V700 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Perfection V700 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Perfection V700 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Perfection V700 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Perfection V700 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Perfection V700 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Perfection V700 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang download phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Perfection V700.

Cách cấu hình phần mềm driver máy in Epson Perfection V700

– Đối với Windows OS sau khi download về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa lấy, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson Perfection V700 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải xuống về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson Perfection V700 vào folder Application để cài phần mềm cấu hình máy in Epson Perfection V700 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.