Tải về và setup driver máy in Epson Stylus COLOR 300

Cách tải driver máy in Epson Stylus COLOR 300 và cấu hình phần mềm driver máy in Epson Stylus COLOR 300 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson Stylus COLOR 300 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson Stylus COLOR 300 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm driver máy in Epson Stylus COLOR 300

Bạn sẽ phải cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus COLOR 300 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm setup máy in Epson Stylus COLOR 300, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm setup máy in Epson Stylus COLOR 300 thì bạn cần tải và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson Stylus COLOR 300

Nếu như chúng ta không cài phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus COLOR 300 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus COLOR 300 của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là tải driver cấu hình máy in Epson Stylus COLOR 300 sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson Stylus COLOR 300 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver cấu hình máy in Epson Stylus COLOR 300 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus COLOR 300, driver setup máy in Epson Stylus COLOR 300 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus COLOR 300, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus COLOR 300 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm phần mềm máy in.

– Thiếu driver cài đặt máy in Epson Stylus COLOR 300 hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus COLOR 300 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus COLOR 300 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus COLOR 300 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus COLOR 300 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus COLOR 300 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus COLOR 300 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus COLOR 300 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus COLOR 300 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus COLOR 300 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus COLOR 300.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus COLOR 300

– Với Windows OS sau khi lấy xuống về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa lấy, mở chương trình tự động cài phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus COLOR 300 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải xuống về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson Stylus COLOR 300 vào folder Application để cài phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus COLOR 300 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.