Tải về và setup driver máy in Epson Stylus Photo 1390

Cách tải phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo 1390 và setup driver cài đặt máy in Epson Stylus Photo 1390 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Stylus Photo 1390 là phần mềm dùng để setup máy in Epson Stylus Photo 1390 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Photo 1390

Bạn sẽ cần cài driver máy in Epson Stylus Photo 1390 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo 1390, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson Stylus Photo 1390 thì bạn cần lấy và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson Stylus Photo 1390

Nếu như chúng ta không cài driver setup máy in Epson Stylus Photo 1390 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Photo 1390 của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là download driver máy in Epson Stylus Photo 1390 sau đó tiến hành cấu hình.

Phần mềm driver Epson Stylus Photo 1390 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo 1390 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo 1390, driver cài đặt máy in Epson Stylus Photo 1390 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Photo 1390, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo 1390 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver setup máy in.

– Thiếu driver máy in Epson Stylus Photo 1390 hoặc phần mềm phần mềm máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Photo 1390 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Photo 1390 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus Photo 1390 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Photo 1390 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Photo 1390 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus Photo 1390 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus Photo 1390 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus Photo 1390 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Photo 1390 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang download driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Photo 1390.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo 1390

– Với hệ điều hành Windows sau khi cách lấy về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa cách tải, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson Stylus Photo 1390 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Photo 1390 vào folder Application để cài phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo 1390 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.