Tải về và setup phần mềm máy in Epson EH-TW3500

Bạn đang muốn cách lấy driver cấu hình máy in Epson EH-TW3500, bài viết này chúng tôi chia sẻ cách tải driver máy in Epson EH-TW3500 và cấu hình driver setup máy in Epson EH-TW3500 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson EH-TW3500 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson EH-TW3500 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm phần mềm setup máy in Epson EH-TW3500

Bạn sẽ cần cài phần mềm máy in Epson EH-TW3500 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm driver máy in Epson EH-TW3500, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm cấu hình máy in Epson EH-TW3500 thì chúng ta cần cách tải và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson EH-TW3500

Nếu như chúng ta không cài driver máy in Epson EH-TW3500 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson EH-TW3500 của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là download phần mềm driver máy in Epson EH-TW3500 sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson EH-TW3500 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm driver máy in Epson EH-TW3500 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson EH-TW3500, driver máy in Epson EH-TW3500 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson EH-TW3500, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson EH-TW3500 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm phần mềm máy in.

– Thiếu phần mềm cấu hình máy in Epson EH-TW3500 hoặc phần mềm setup máy in bị lỗi thì máy in Epson EH-TW3500 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson EH-TW3500 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson EH-TW3500 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson EH-TW3500 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson EH-TW3500 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson EH-TW3500 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson EH-TW3500 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson EH-TW3500 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson EH-TW3500 tại đây

Lưu ý: Nếu link trên bị lỗi, chúng ta có thể vào trang https://www.epson.com.vn/Support/Printers/sh/s1 để tìm và lấy tại trang chủ Epson.com.vn

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson EH-TW3500.

Cách cấu hình phần mềm driver máy in Epson EH-TW3500

– Với hệ điều hành Windows sau khi lấy về về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa cách tải, mở chương trình tự động cài phần mềm driver máy in Epson EH-TW3500 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy xuống về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm driver máy in Epson EH-TW3500 vào folder Application để cài phần mềm setup máy in Epson EH-TW3500 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.