Tải về và setup phần mềm máy in Epson L100

Cách tải phần mềm driver máy in Epson L100 và cấu hình phần mềm phần mềm máy in Epson L100 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson L100 là phần mềm dùng để setup máy in Epson L100 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm driver máy in Epson L100

Bạn sẽ phải cài đặt phần mềm máy in Epson L100 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm phần mềm máy in Epson L100, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver cấu hình máy in Epson L100 thì bạn cần cách tải và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson L100

Nếu như bạn không cài phần mềm setup máy in Epson L100 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson L100 của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là lấy về driver setup máy in Epson L100 sau đó tiến hành cấu hình.

Phần mềm driver Epson L100 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson L100 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson L100, driver cấu hình máy in Epson L100 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson L100, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson L100 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm setup máy in.

– Thiếu phần mềm driver máy in Epson L100 hoặc phần mềm phần mềm máy in bị lỗi thì máy in Epson L100 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson L100 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson L100 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson L100 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson L100 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson L100 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson L100 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson L100 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson L100 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang cách lấy driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson L100.

Hướng dẫn setup phần mềm phần mềm máy in Epson L100

– Đối với Windows OS sau khi lấy xuống về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa lấy về, mở chương trình tự động cài phần mềm phần mềm máy in Epson L100 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm cấu hình máy in Epson L100 vào folder Application để cài phần mềm cài đặt máy in Epson L100 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.