Tải về và setup phần mềm máy in Epson Stylus C44UX

Cách tải phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus C44UX và cài đặt phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus C44UX cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Stylus C44UX là phần mềm dùng để setup máy in Epson Stylus C44UX khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm driver máy in Epson Stylus C44UX

Bạn sẽ cần cài driver máy in Epson Stylus C44UX khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus C44UX, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm setup máy in Epson Stylus C44UX thì bạn cần cách tải và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson Stylus C44UX

Nếu như chúng ta không cài driver máy in Epson Stylus C44UX lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus C44UX của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là cách lấy phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus C44UX sau đó tiến hành cài đặt.

Driver Epson Stylus C44UX có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm driver máy in Epson Stylus C44UX là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus C44UX, driver cài đặt máy in Epson Stylus C44UX sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus C44UX, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus C44UX và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm cài đặt máy in.

– Thiếu phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus C44UX hoặc phần mềm driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus C44UX không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus C44UX về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus C44UX hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus C44UX hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus C44UX cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus C44UX cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus C44UX hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus C44UX hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus C44UX tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy về phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus C44UX.

Hướng dẫn setup driver cấu hình máy in Epson Stylus C44UX

– Đối với Windows OS sau khi download về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa download, mở chương trình tự động cài phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus C44UX lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy xuống về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus C44UX vào folder Application để cài phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus C44UX như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.